Program autocertyfikacji obiektów noclegowych

Inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej ma na celu budowanie zaufania gości do krajowych obiektów noclegowych i działających w ich obrębie lokali gastronomicznych poprzez certyfikat „Obiekt bezpieczny higienicznie” gwarantujący wypełnienie reżimu sanitarnego w czasie epidemii zgodnie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna. Do programu może przystąpić   każdy obiekt noclegowy działający legalnie na terenie Polski, który zaakceptuje regulamin i zadeklaruje dostosowanie do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgłoszone obiekty będą wyrywkowo wizytowane w celu weryfikacji zadeklarowanych warunków.

Obiekty uczestniczące w programie otrzymują prawo do posługiwania się znakiem graficznym „Obiekt bezpieczny higienicznie. Stosujemy się do zaleceń”.  Znak graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

Aktualizowany na bieżąco wykaz autocertyfikowanych obiektów z wyszukiwarką wg kryterium lokalizacji i typu obiektu jest dostępny na stronie https://bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl/dla-turysty.  POT przewiduje wsparcie marketingowe dla zarejestrowanych w programie obiektów. Kampania promocyjna ma być prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, wraz z otwieraniem się granic. 

Szczegóły akcji oraz zgłoszenie wraz z elektroniczną kartą dostosowania obiektu: TUTAJ

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna