Konkurs „Bezpieczna kwatera”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GG" na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konkurs pt. Bezpieczna kwatera.  Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Czytaj więcej: Konkurs „Bezpieczna kwatera”

Bezpłatna promocja w serwisie Odpoczywajnawsi.pl

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” realizuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampanię „Odpoczywaj na wsi”. Mając na względzie trudną sytuację turystyki, w tym turystyki wiejskiej oraz idee Kampanii „Odpoczywaj na wsi” organizatorzy oferują bezpłatną promocji oferty turystyki wiejskiej i wiejskich atrakcji turystycznych w serwisie www.odpoczywajnawsi.pl.

Czytaj więcej: Bezpłatna promocja w serwisie Odpoczywajnawsi.pl

Turystyka dla rozwoju obszarów wiejskich

Światowy Dzień Turystyki obchodzony 27 września 2020  podkreślił rolę, jaką sektor turystyczny  będzie odgrywał w pomaganiu obszarom wiejskim w odbudowie po skutkach pandemii COVID-19 i budowaniu przyszłości. W ramach tegorocznych obchodów zorganizowanych w Ameryce Południowej Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podpisały Porozumienie, w ramach którego obie agencje będą współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów związanych ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem turystyki wiejskiej. 

Czytaj więcej: Turystyka dla rozwoju obszarów wiejskich

Kampania „Odpoczywaj w Polsce”

Aby wesprzeć polską branżę turystyczną, w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią, Polska Organizacja Turystyczna promuje turystykę krajową i prowadzi kampanię „Odpoczywaj w Polsce”. Celem akcji jest zainspirowanie Polaków do podróżowania po kraju i korzystania z rodzimych atrakcji turystycznych, w tym turystyki wiejskiej. Akcja została opracowana wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Czytaj więcej: Kampania „Odpoczywaj w Polsce”