Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie

W związku z ogłoszeniem przez ARiMR naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w terminie od 26 października do 24 listopada 2020 roku udostępnia doradcom i rolnikom aplikację i prezentację w formie graficznej, przedstawiające kryteria dostępu do działania.

Czytaj więcej: Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w...

Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do podzielenia się inspiracjami technologicznymi, które mogą zasilić koncepcję projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności zainicjowanego przez KOWR i realizowanego wspólnie z zespołem GovTech Polska funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu, w pierwszym etapie, opracowana zostanie koncepcja systemu umożliwiającego pozyskanie wartościowej i pełnej informacji na temat produktu rolno-spożywczego.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja...

Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej

Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu 2627 września 2020 r.  Oferta adresowana jest do świadomych konsumentów, zwracających uwagę na wartość spożywanych produktów i poszukujących tych artykułów spożywczych, które mają ekologiczne pochodzenie, powstają na bazie lokalnych surowców czy też ich produkcja jest potwierdzona certyfikatami jakości.

Wydarzenie urozmaicone jest o warsztaty rodzinne, animacje, zgadywanki i smaczne przygody dla najmłodszych. Wszystko po to, by poprzez formę zabawy nauczyć dzieci zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaprezentować różnorodność kuchni

Czytaj więcej: Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności– wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla rynku spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych którzy eksportują swoje produkty do krajów trzecich.

Czytaj więcej: COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury – nabór wniosków

1 września 2020 Oddziały Regionalne ARiMR rozpoczynają nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego.

Czytaj więcej: Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury – nabór wniosków

Apel Ministra Rolnictwa w sprawie przestrzegania zaleceń sanitarnych w sektorze rolno-spożywczym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o konieczności przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. To ważne w sytuacji, gdy liczba zakażeń COVID-19 w Polsce wzrasta. Koronawirus występuje także w sektorze rolno-spożywczym, w szczególności w zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników z zagranicy!

Czytaj więcej: Apel Ministra Rolnictwa w sprawie przestrzegania zaleceń sanitarnych w sektorze rolno-spożywczym