Bezpieczeństwo produkcji żywności w małych zakładach przetwórczych – studia podyplomowe

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie prowadzi nabór na dwusemestralne studia podyplomowe pt: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia, głównie dla pracowników i doradców ODR oraz rolników.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo produkcji żywności w małych zakładach przetwórczych – studia podyplomowe

Wirtualne Targi Żywności i Napojów

W dniach 20-22 kwietnia 2021 r. odbędą się VII Targi  WORLDFOOD POLAND – najważniejsze targi w Polsce poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Ze względu na pandemię Targi oferują możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. 

Czytaj więcej: Wirtualne Targi Żywności i Napojów

Konferencja on-line pt.: Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych

Polska Federacja Producentów Żywności (PFPZ) zaprasza na konferencję odbywającą się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych – szanse i zagrożenia w dobie gospodarki opartej o dane”.  Konferencja odbędzie się online w dniu 14.04.2021 r.

Czytaj więcej: Konferencja on-line pt.: Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych