Jak zwiększyć zadowolenie wymagających klientów w branży dystrybucji spożywczej? – bezpłatny webinar.

Dystrybucja spożywcza uważana jest za jedną z najbardziej wymagających branż. Jak sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją aktualnie dystrybutorzy w branży spożywczej? Na to pytanie eksperci odpowiedzą podczas webinaru. Sprostanie oczekiwaniom klientów i budowanie lojalności wymaga szybkiego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Jak sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją aktualnie dystrybutorzy w branży spożywczej? Na to pytanie eksperci odpowiedzą podczas webinaru, który odbędzie się 29 października o godz. 14.00.

Czytaj więcej: Jak zwiększyć zadowolenie wymagających klientów w branży dystrybucji spożywczej? – bezpłatny...

Usługi rozwojowe dla branży spożywczej w celu ograniczenia wpływu COVID-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w obszarze szkoleń i doradztwa, które mają na celu ograniczenie kryzysu spowodowanego COVID-19. pakiet wsparcia dla sektora żywnościowego jest efektem współpracy ekspertów Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości oraz PARP. Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r.

Czytaj więcej: Usługi rozwojowe dla branży spożywczej w celu ograniczenia wpływu COVID-19

Jak rozpocząć sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

Każdy rolnik może się  tego dowiedzieć z broszury przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W publikacji zebrane są wszystkie niezbędne informacje o możliwościach aktywnego funkcjonowania na rynku poprzez sprzedaż wytworzonych we własnym gospodarstwie produktów. Zawiera także informacje o gwarancjach bezpieczeństwa konsumentów, a także o Kodeksie Etyki Żywnościowej.

Czytaj więcej: Jak rozpocząć sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie

W związku z ogłoszeniem przez ARiMR naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w terminie od 26 października do 24 listopada 2020 roku udostępnia doradcom i rolnikom aplikację i prezentację w formie graficznej, przedstawiające kryteria dostępu do działania.

Czytaj więcej: Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w...

Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do podzielenia się inspiracjami technologicznymi, które mogą zasilić koncepcję projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności zainicjowanego przez KOWR i realizowanego wspólnie z zespołem GovTech Polska funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu, w pierwszym etapie, opracowana zostanie koncepcja systemu umożliwiającego pozyskanie wartościowej i pełnej informacji na temat produktu rolno-spożywczego.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja...

Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej

Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu 2627 września 2020 r.  Oferta adresowana jest do świadomych konsumentów, zwracających uwagę na wartość spożywanych produktów i poszukujących tych artykułów spożywczych, które mają ekologiczne pochodzenie, powstają na bazie lokalnych surowców czy też ich produkcja jest potwierdzona certyfikatami jakości.

Wydarzenie urozmaicone jest o warsztaty rodzinne, animacje, zgadywanki i smaczne przygody dla najmłodszych. Wszystko po to, by poprzez formę zabawy nauczyć dzieci zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaprezentować różnorodność kuchni

Czytaj więcej: Targ Żywności Regionalnej i Ekologicznej