Bezpieczna żywności dziś dla zdrowego jutra

7 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day – WFSD2021), który w tym roku odbywa się pod hasłem: Bezpieczna żywność dziś dla zdrowego jutra (Safe food now for a healthy tomorrow). Z tej okazji na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO udostępnione zostały informacje na temat szczegółowych celów powyższego wydarzenia, przewodnik, materiały promocyjne, a także pomysły na zaangażowanie się w obchody.

Czytaj więcej: Bezpieczna żywności dziś dla zdrowego jutra