Geoportal ARiMR – nowy serwis z danymi przestrzennymi dla instytucji

Geoportal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z rejestrów danych przestrzennych ARiMR przez takie instytucje jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty z sektora naukowo-badawczego czy organy Komisji Europejskiej. O dostęp do portalu można ubiegać się od 12 czerwca 2021.

Czytaj więcej: Geoportal ARiMR – nowy serwis z danymi przestrzennymi dla instytucji

Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności  - konferencja

Instytut Ochrony Środowiska – PIB  jako jeden z konsorcjantów projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” zaprasza do udziału w konferencji naukowej pn.: „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”. Konferencja odbędzie się (on-line). w dniu 17 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej: Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności  - konferencja

Konsultacje publiczne - Rewizja globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności

Światowe Zgromadzenie Zdrowia na 73. sesji w 2020 roku przyjęło rezolucję "Wzmocnienie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa żywności". Rezolucja powstała z inicjatywy Unii Europejskiej. Przygotowania do przyjęcia dokumentu były jednym z punktów szeregu posiedzeń Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw Kodeksu Żywnościowego. Konsultacje publiczne dokumentu trwają do  18 czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej: Konsultacje publiczne - Rewizja globalnej strategii WHO na rzecz bezpieczeństwa żywności

Portal eRolnik - fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie,  informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych m.in. deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Czytaj więcej: Portal eRolnik - fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

FoodFakty Safety Week

Wydarzenie jest organizowane przez portal FoodFakty w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021 przypadającego na 7 czerwca 2021. Zostało ono objęte patronatem przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, który odpowiada w Polsce za koordynację współpracy z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - pomysłodawcą obchodów Dnia Bezpieczeństwa Żywności na świecie.

Czytaj więcej: FoodFakty Safety Week