FoodFakty Safety Week 2022

Od 6 do 10 czerwca 2022 roku obędzie się cykl tematycznych webinariów pn. FoodFakty Safety Week w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2022 przypadającego na 7 czerwca.  Cykl skierowany jest do wszystkich, którzy na różnych etapach łańcucha żywnościowego mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności. 

W trakcie pięciu dni trwania e-forum swoją wiedzą podzielą się eksperci z różnych branżowych środowisk: instytucji rządowych, instytutów naukowo-badawczych i uczelni wyższych, a także sektora prywatnego. Wśród prelegentów cztery prezentacje wygłoszą pracownicy działającego w GIJHARS Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski. Prelekcje będą dotyczyć takich zagadnień jak: zapobieganie oszustwom żywnościowym i ich kontrola, higiena produkcji, znakowanie żywności oraz nowe źródła żywności i systemy produkcji – wszystkie rozpatrywane w kontekście prac KKŻ. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa można zgłosić za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji na temat programu FoodFakty Safety Week oraz samego Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2022 znajduje się na stronach internetowych organizatora oraz Komisji Kodeksu Żywnościowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/