Kongres "Polska Wieś XXI"

Z inicjatywy byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”. Kongres odbędzie się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie w dniach 27-28.04.2022 r.

 Punktem wyjścia do organizacji Kongresu są długofalowe polityczne cele Unii Europejskiej, określone w:

  • Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), w tym w szczególności w - Strategii od pola do stołu (Farm to Fork)
  • Strategii na rzecz bioróżnorodności (Biodiversity strategy) – obejmującej stricte rolnictwo i obszary wiejskie
  • Pakiecie Gotowi na 55 (Fit for 55) – dotyczącym klimatu, energii i transportu

 

Kongres "Polska Wieś XXI" ma na celu wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej. Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się o Europejskim Zielonym Ładzie oraz uczestniczyć w tworzeniu przyszłości polskiego rolnictwa.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu TUTAJ

Źródło: https://kongrespolskawies.pl/