Nagrody ekologiczne UE

Od 25 marca 2022 roku dostępne będą linki do formularzy zgłoszeniowych na konkurs o unijne nagrody ekologiczne. Zwiększenie udziału w produkcji żywności ekologicznej, stanowi ważny punkt w planach unijnych na najbliższe lata. Według ustalonego przez Komisję Europejską celu, do 2030 roku 25% gruntów rolnych krajów Unii powinno być wykorzystywanych przez rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa.

Jednym ze sposobów na wsparcie realizacji tego postulatu, jest plan dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej, przyjęty w marcu 2021 roku. Plan ten zakłada, że aby pobudzić produkcję ekologiczną, należy zwiększyć popyt konsumpcyjny na produkty ekologiczne. Wymaga to między innymi zwiększenia świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej – określenia jej charakterystyki i korzyści, jakie za sobą niesie.

Aby to uzyskać, w planie działania przewidziano wprowadzenie corocznych nagród za wyjątkowe osiągnięcia w sferze rolnictwa ekologicznego – doceniając tym sposobem pełen przekrój osób i biznesów, których działania wpływają pozytywnie na klimat, środowisko, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt.

Szczegóły konkursu TUTAJ 


Źródło: KSOW