Konferencja on-line pt.: Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych

Polska Federacja Producentów Żywności (PFPZ) zaprasza na konferencję odbywającą się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Przemysł żywnościowy a ochrona danych osobowych – szanse i zagrożenia w dobie gospodarki opartej o dane”.  Konferencja odbędzie się online w dniu 14.04.2021 r.

Na konferencji omówione zostaną m.in. prawno-praktyczne ujęcie danych osobowych w przedsiębiorstwie sektora żywnościowego, najczęstsze ryzyka i dobre praktyki umów z kontrahentami oraz ochrona danych osobowych w relacjach z klientami i rekrutacji pracowników.

Więcej informacji: tutaj


Źródło:  PFPZ https://www.pfpz.pl/