Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

W związku z rozszerzoną tarczą antykryzysową przebywający w Polsce cudzoziemcy już nie muszą obawiać się wydalenia z kraju z powodu kończących się pozwoleń. Wprowadzone ułatwienia wydłużają terminy legalnego pobytu.

Wprowadzono m.in. przedłużenie legalnego pobytu osób przebywających w kraju na podstawie wiz Schengen czy ruchu bezwizowego. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają tym samym legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce, np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował podsumowanie wprowadzonych specjalnych rozwiązań dla obcokrajowców, dostępne również w języku ukraińskim  - można je znaleźć na stronie https://udsc.gov.pl/