Szybka Ścieżka z pulą 300 milionów złotych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Wkrótce będzie można składać wnioski w konkursie Szybka ścieżka finansowanym z Funduszy Europejskich. Nabór będzie trwał od 22 marca do 4 maja 2021 r. Kwota przeznaczona na konkurs to 300 mln zł, instytucją ogłaszającą nabór jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs skierowany będzie do wszystkich przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorstw również z udziałem jednostek naukowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Można otrzymać dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (to obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia w działalności gospodarczej.

Kryteria konkursu

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, również z MŚP i jednostkami naukowymi oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. W konkursie zaplanowano 2 rundy: pierwsza będzie skierowana do dużych przedsiębiorstw, a druga do MŚP. Budżet pierwszej rundy to 100 milionów złotych, a drugiej – 200 milionów złotych. Ocena wniosków potrwa do 120 dni od zakończenia danej rundy.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie  https://www.gov.pl