„Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” – broszura

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” opracowaną w ramach operacji realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Publikacja wychodzi naprzeciw trendowi popytu na produkty lokalne, zwłaszcza w sytuacji związanej z Covid-19.

Celem wydawnictwa jest wsparcie tworzenia łańcuchów dostaw żywności poprzez   upowszechnienie wiedzy i przykładów dotyczących organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności i działań partnerskich na rzecz dystrybucji żywności lokalnej.

Kierunek zmian preferencji konsumentów i wzrostowy trend popytu na produkty lokalne wskazuje na potrzebę wytwarzania i dystrybucji produktów niszowych, niskoprzetworzych, tradycyjnych i lokalnych oraz oznacza potrzebę funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych systemów żywnościowych, w tym targowisk, sprzedaży bezpośredniej u producentów, sprzedaży online i z dostawą do klienta, systemów koszyków, grup zakupowych i innych.

Broszura obejmuje podstawową wiedzę na temat łańcuchów dostaw żywności oraz przykłady organizowania i funkcjonowania różnych form współpracy pomiędzy producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami w tym zakresie.


Broszura do pobrania tutaj


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.