Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności - konkurs

Ruszyła druga edycja konkursu „Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności” organizowanego wspólnie przez FAO i rząd Szwajcarii. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, firmy prywatne i instytucje, które wykazały się szczególną skutecznością i wykorzystały nowatorskie narzędzia, produkty lub usługi w celu wzmocnienia i promowania zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności. 

Konkurs podzielono na dwie kategorie:
Kategoria A: nagroda 30 000 USD jest przyznawana za dokonania w zakresie cyfryzacji i innowacji na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych.
Kategoria B: nagroda 30 000 USD jest przyznawana za innowacje, które w szczególny sposób wzmacniają pozycję młodzieży (poniżej 35 roku życia) w zakresie zrównoważonych systemów żywnościowych.
W obu kategoriach nagrody brane są pod uwagę innowacje, które zostały z powodzeniem wdrożone i zatwierdzone.
Kandydaci do nagrody powinni wykazać istotną rolę ich innowacji w przekształcaniu systemów żywnościowych poprzez zrównoważone rolnictwo i produkcję żywności oraz poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia dla wszystkich, szczególnie w obliczu zwiększonych wyzwań środowiskowych. Wszystkie innowacje muszą dotyczyć wyłącznie rolnictwa.
Termin zgłoszeń upływa 19 marca 2021 roku.
Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/