Gospodarowanie żywnością w tracie pandemii

Na stronie internetowej Federacji Polskich Banków Żywności opublikowano raport „Nie marnuj jedzenia 2020” oraz podsumowanie badań „Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii”. Poszczególne etapy łańcucha żywnościowego, tj. produkcję (rolnictwo, przetwórstwo, transport i  magazynowanie), obrót detaliczny (sieci handlowe i gastronomię) oraz gospodarstwa domowe przeanalizowano pod kątem przyczyn i skali marnowania żywności. 

Raport opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywności, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w ramach „Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności”.

Materiały do pobrania:

- Raport „Nie marnuj jedzenia”  

- Podsumowanie badań „Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii” 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars