Zalecenia w zakresie zachowania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży.

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dn. 9.03.2020 nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.   Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Wirusa niszczy dokładna obróbka termiczna stosowana dla mięsa i  produktów surowych (pow. 60 st. C w czasie pow. 30.minut).  Aktualnie dostępne dane wskazują też, że wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób stosować standardowe dobre praktyki higieniczne, które obejmują:

 • właściwą higienę rąk,
 • higienę kasłania/kichania,
 • zasady bezpieczeństwa żywności,
 • ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)  - osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest aby  zarówno producenci żywności jak również sklepy i hurtownie:

 • przypominały pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracownikom biurowym, kierowcom, dostawcom, współpracującym rolnikom, serwisantom, etc.,
 • wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je egzekwowały,
 • przeanalizowały wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, również w sklepach, tam gdzie klienci są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia (koszyki sklepowe, kasy, taśmy przy kasach, poręcze, uchwyty) i jeśli to wymagane – zwiększyły częstotliwość wykonywanych zabiegów,
 • dokonały weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń,
 • starały się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję w sklepach żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta na właściwą higienę (nie kasłanie/kichanie w stronę innych osób i w stronę towaru) -  zwracanie uwagi przez obsługę, wywieszenie tabliczek ostrzegających,
 • ograniczyły podróże służbowe do minimum, jak również przestrzegały zasad dostępu do zakładu produkcji przez osoby zewnętrzne,
 • uświadomiły pracowników - w celu zapobiegnięcia niedoborom kadrowym, że zarówno oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia zalecane aktualnie przez władze.
 • egzekwowały podział na strefy, szczególną dbałość o higienę miejsc wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki; wzmogły procedury mycia i czyszczenia toalet,
 • opracowały wewnętrzny plan zarządzania kryzysowego.

Źrodło: www.gis.pl