Elektroniczna Platforma Żywnościowa SELLFOOD

Platforma żywnościowa SELLFOOD to pionierskie rozwiązanie mające na celu skrócenie łańcucha pośredników w obrocie towarami rolno-spożywczymi pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Zainteresowane podmioty mają teraz możliwość skorzystania ze szkolenia na temat platformy w formie elektronicznej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. 

O szczegółach projektu można przeczytać m.in. w Biuletynie „Przedsiębiorczość Wiejska” nr 4/2019 wydawanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie: TUTAJ

Zawieszone w związku z pandemią szkolenia stacjonarne ta temat Platformy SELLFOOD zainteresowani rolnicy, handlowcy, przedsiębiorstwa przetwórcze i inne podmioty mogą teraz odbyć w formie elektronicznej. Szkolenie ułatwi zdobycie wiedzy na temat giełdowego rynku towarów-spożywczych.

Więcej informacji o szkoleniu: TUTAJ

Źródło: www.platformazywnosciowa.com.pl