Jak pozyskać środki finansowe na działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych w gospodarstwie

W związku z ogłoszeniem przez ARiMR naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w terminie od 26 października do 24 listopada 2020 roku udostępnia doradcom i rolnikom aplikację i prezentację w formie graficznej, przedstawiające kryteria dostępu do działania.

Aplikacja i prezentacja są do pobrania poniżej, lub ze strony CDR w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej, gdzie znajdują się także inne narzędzia, pomocne zwłaszcza w okresie zaistniałej sytuacji - pandemii i w dobie pracy zdalnej, on-line.

Do pobrania:

Aplikacja

Prezentacja

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/