Zaproszenie do udziału w prezentacji możliwości technologicznych w ramach projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do podzielenia się inspiracjami technologicznymi, które mogą zasilić koncepcję projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności zainicjowanego przez KOWR i realizowanego wspólnie z zespołem GovTech Polska funkcjonującym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu, w pierwszym etapie, opracowana zostanie koncepcja systemu umożliwiającego pozyskanie wartościowej i pełnej informacji na temat produktu rolno-spożywczego.

Celem projektu jest zapewnienie większej wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o produktach rolno-spożywczych, a także wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności za granicą, jak również zoptymalizowanie zaangażowania poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. Jednocześnie funkcjonalności projektu udostępnią informację o pochodzeniu produktu odbiorcy końcowemu.

W ramach realizacji projektu KOWR zaprasza do udziału w prezentacji możliwości technologicznych, które odbędą się 30 września 2020 r., w siedzibie KOWR przy ul. Karolkowej 30. Uczestnikami mogą być wszystkie podmioty mające doświadczenia w budowie rozwiązań z szeroko rozumianego food tracebility do zaprezentowania swoich rozwiązań i doświadczeń.

Prezentacje możliwości technologicznych mają na celu poznanie i omówienie rozwiązań, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie celu projektu, czyli stworzenie systemu śledzącego i agregującego dane na temat łańcucha produkcji i dostaw żywności. Jednocześnie pozwolą one zobaczyć szeroką gamę możliwości oraz przeanalizować szanse i ryzyka związane z poszczególnymi rozwiązaniami.

Zakres funkcjonalności rozwiązań technologicznych dotyczących projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności do pobrania TUTAJ

Źródło i więcej informacji TUTAJ https://www.kowr.gov.pl/