Handel elektroniczny na rynkach rolno-spożywczych - studia podyplomowe

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe podnoszące kompetencje w zakresie handlu elektronicznego. Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacja agrobiznesu, podstaw zarządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcuchach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platformy giełdowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r.  

Źródło i więcej informacji: https://ierigz.waw.pl/