Kodeks Żywnościowy z nową zakładką COVID

Komisja Kodeksu Żywnościowego (Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych - FAO oraz Światowa Organizacja Zdrowia - WHO), której głównym zadaniem jest ochrona zdrowia i interesów konsumentów oraz zapewnienie uczciwych praktyk w handlu żywnością utworzyła na stronie internetowej nową zakładkę dotyczącą COVID 19.

Nowa sekcja tematyczna na stronie Komisji obejmuje artykuły, materiały informacyjne i graficzne, podcasty, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz serie informatorów, jak również  linki do stron FAO i WHO, na których znajdują się dodatkowe informacje dotyczące COVID-19.  Zawiera również aktualności z pracy poszczególnych komitetów i komunikaty o zmianach terminów poszczególnych sesji, jak również informacje o odbytych spotkaniach online, czy też wywiady dotyczące wyzwań w czasach pandemii.  

Komisja Kodeksu Żywnościowego opracowała kilkanaście międzynarodowych kodeksów dobrej praktyki, zarówno w zakresie ogólnych zasad higieny żywności, jaki i dla konkretnych grup towarowych np. mięsa, mleka i przetworów mlecznych, owoców i warzyw.  Dokumenty kodeksowe opracowywane są na podstawie najnowszych doniesień naukowych i  rozwoju technologicznego, wyznaczają standardy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia. Stanowią punkt odniesienia w międzynarodowym handlu żywnością, zapewniając jednocześnie ochronę zdrowia konsumentów.  

Strona Kodeksu.

Źródło: www.gov.pl/web/ijhars