Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego - webinarium

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na konferencje internetowe pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego – doświadczenia producentów i oczekiwania konsumentów” realizowane w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.

Uczestnikami konferencji mogą być rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa oraz osoby zainteresowane problematyką związaną z przetwarzaniem żywności.

Konferencje realizowane będą w formie webinarium w terminach 27.07.2020 oraz 28.07.2020 roku. Konferencje rozpoczynają się o godzinie 10.00. Aby wziąć w nich udział uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera oraz stałe łącze internetowe. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje dotyczące zgłoszenia oraz program dostępne TUTAJ

Źródło: www.cdr.gov.pl