Zalecenia dla producentów zatrudniających cudzoziemców

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wypracowało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich.

Z uwagi na to, że w Polsce znaczna część pracowników sezonowych to cudzoziemcy zza wschodniej granicy ważne, aby wszystkie środki bezpieczeństwa zostały zachowane w trakcie ich pracy i przemieszczania się oraz aby nie narażać ich oraz ich rodzin na zagrożenie związane z panującą epidemią. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, co roku jest przy zbiorze owoców miękkich.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi cele wdrażanych procedur to:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

  1. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
  2. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
  3. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury.

Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo