Wytyczne GIS dla gastronomii w czasie epidemii SARS-CoV-2

13 maja br. Główny Inspektor Sanitarny  wydał  wytyczne przeciwepidemiczne w związku z możliwością  ponownego uruchamiania od dnia 18 maja 2020 działalności usług gastronomicznych w kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
  2. Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Pełny tekst Wytycznych: TUTAJ

Źródło: https://gis.gov.pl/