Wytyczne Polskiej Federacji Producentów Żywności dla producentów żywności

Wytyczne skierowane do producentów żywności przetworzonej oraz na etapie produkcji pierwotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Odpowiadając na potrzeby szeroko rozumianego środowiska producentów żywności Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) opracowała wytyczne dla producentów żywności przetworzonej oraz na etapie produkcji pierwotnej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS COV-2.

Wytyczne obejmują następujące zagadnienia:

I. Czy koronawirus SARS COV-2 może być przenoszony przez żywność?

II. Jak powinni postępować pracownicy zakładów produkujących żywność?

III. Zapewnienie ciągłości produkcji

  • Zakłócenia dostaw surowców
  • Przygotowanie firmy na wypadek zakażenia pracowników koronawirusem SARS COV-2

IV. Wyjazdy pracowników Przykładowe działania firmy spożywczej

V. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pełny tekst do pobrania: Wytyczne PFPŻ ZP dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem siękoronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w wersji z 23.03.2020 r.  pdf>>

Źródło: www.pfpz.pl