FoodFakty Safety Week 2022

Od 6 do 10 czerwca 2022 roku obędzie się cykl tematycznych webinariów pn. FoodFakty Safety Week w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2022 przypadającego na 7 czerwca.  Cykl skierowany jest do wszystkich, którzy na różnych etapach łańcucha żywnościowego mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności. 

Czytaj więcej: FoodFakty Safety Week 2022

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Współpraca - wkrótce nabór wniosków

Od 30 kwietnia 2022 r.  grupy operacyjne EPI będą mogły ubiegać o wsparcie na operacje w ramach działania „Współpraca”. Otrzymane wsparcie będzie mogło być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł.

Czytaj więcej: Współpraca - wkrótce nabór wniosków

Kongres "Polska Wieś XXI"

Z inicjatywy byłych ministrów rolnictwa w kolejnych rządach ostatnich 30 lat powstał pomysł organizacji dorocznego wydarzenia o randze międzynarodowej pn. „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”. Kongres odbędzie się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie w dniach 27-28.04.2022 r.

Czytaj więcej: Kongres "Polska Wieś XXI"

Nagrody ekologiczne UE

Od 25 marca 2022 roku dostępne będą linki do formularzy zgłoszeniowych na konkurs o unijne nagrody ekologiczne. Zwiększenie udziału w produkcji żywności ekologicznej, stanowi ważny punkt w planach unijnych na najbliższe lata. Według ustalonego przez Komisję Europejską celu, do 2030 roku 25% gruntów rolnych krajów Unii powinno być wykorzystywanych przez rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa.

Czytaj więcej: Nagrody ekologiczne UE

22 lutego – Dzień Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność

Światowy dzień RWS został po praz pierwszy świętowany w 2015 roku, w USA  jako dzień zapisów na nowy sezon w gospodarstwach wspieranych przez społeczność. Od tego dnia z różną intensywnością grupy Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność  na całym świecie świętują rozpoczęcie nowego sezonu. W Polsce wiele organizacji pozarządowych zajmuje się upowszechnieniem tej formy współpracy między rolnikami, a konsumentami.

Czytaj więcej: 22 lutego – Dzień Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność