Nowe przepisy winiarskie

7 marca 2022 roku chodzi w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24). Zastąpi ona ustawę z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891). Nowy przepis jest odpowiedzią na wiele zmian dotyczących rynku wina wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, wprowadzeniem nowego podziału kompetencji organów kontrolnych a także innym zakresem nowej regulacji.

Czytaj więcej: Nowe przepisy winiarskie

Zmiany w prowadzeniu działalności rolniczego handlu detalicznego RHD

Z dniem 4.02.2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie możliwości pozyskania dodatkowego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw i zwiększenie możliwości rozwoju działalności rolniczego handlu detalicznego - RHD.

Czytaj więcej: Zmiany w prowadzeniu działalności rolniczego handlu detalicznego RHD

Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami...