Nowe przepisy – znakowanie mięsa flagą kraju pochodzenia

30 września 2020 wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu. Obowiązek ten jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w  widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa.

Czytaj więcej: Nowe przepisy – znakowanie mięsa flagą kraju pochodzenia

Jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Od dnia 1 lipca 2020 roku za nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych odpowiada jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS przejmuje zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych i zajmie się kompleksowo kontrolą jakości żywności w obrocie i handlu.

Czytaj więcej: Jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych

W dniach 19 czerwca – 17 sierpnia 2020 roku trwa  nabór wniosków w ramach działania 9. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie.

Czytaj więcej: Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych w dobie kryzysu

Fundusze Promocji działają w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. W ramach tzw. Tarczy 2.0 wprowadzono zmiany w funduszu mające na celu szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowanie powstałych w ich wyniku skutków.

Czytaj więcej: Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych w dobie kryzysu