Znakowanie nieopakowanego mięsa flagą kraju pochodzenia

30 września 2020 r. weszły  w życie przepisy nakładające obowiązek prezentowania flagi kraju pochodzenia w odniesieniu do nieopakowanego mięsa w sprzedaży detalicznej. Deklarację kraju pochodzenia mięsa wskazuje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio jego prezentacji. Obowiązek ten nie dotyczy mięsa sprzedawanego luzem, w odniesieniu do którego podano znak „Produkt polski”.

Czytaj więcej: Znakowanie nieopakowanego mięsa flagą kraju pochodzenia

Zmiana warunków handlu z UK

Zbliża się koniec okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym na stronie internetowej MRiRW zamieszczone zostały informacje nt. kontroli granicznych i innych wymogów, które zaczną obowiązywać w handlu towarami rolno-spożywczymi z UK od 1 stycznia 2021 r.

Obrót towarowy między państwami członkowskimi UE, w tym Polską, a UK będzie od tej pory podlegał analogicznym zasadom i kontrolom granicznym, jak obrót z innymi krajami trzecimi. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców dostępne są TUTAJ

Źródło:  MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo