Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych

Kryzys COVID-19 wywarł znaczący wpływ na określone sektory rolno-spożywcze, głównie ze względu na szybkie zmiany popytu oraz zamknięcie restauracji, barów i kawiarni w całej UE. Aby wesprzeć sektor rolno-spożywczy w wychodzeniu z kryzysu COVID-19, Komisja  Europejska ogłosiła dwa nowe nabory do składania propozycji programów promocyjnych dla produktów rolnych. Ostateczny termin składania wniosków  upływa 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00.

Czytaj więcej: Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych

Nowe przepisy – znakowanie mięsa flagą kraju pochodzenia

30 września 2020 wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu. Obowiązek ten jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w  widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa.

Czytaj więcej: Nowe przepisy – znakowanie mięsa flagą kraju pochodzenia

Jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Od dnia 1 lipca 2020 roku za nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych odpowiada jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS przejmuje zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych i zajmie się kompleksowo kontrolą jakości żywności w obrocie i handlu.

Czytaj więcej: Jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych

W dniach 19 czerwca – 17 sierpnia 2020 roku trwa  nabór wniosków w ramach działania 9. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie.

Czytaj więcej: Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych