Normy i wymagania dla żywności w Zjednoczonym Królestwie

Z końcem bieżącego roku, relacje handlowe Unii Europejskiej (UE) z brytyjskim partnerem będą oparte na zasadach, jakie UE stosuje wobec państw trzecich. Oznacza to wprowadzenie kontroli celnej we wzajemnych obrotach, a także innych procedur kontroli granicznej - w tym kontroli dotyczących spełnienia wymogów bezpieczeństwa i jakości artykułów rolno-spożywczych. 

Czytaj więcej: Normy i wymagania dla żywności w Zjednoczonym Królestwie

Dofinansowanie na przetwórstwo produktów rybnych – trwa nabór wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z połowów w Morzu Bałtyckim w ilości powyżej 75% wielkości produkcji.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na przetwórstwo produktów rybnych – trwa nabór wniosków

Znakowanie produktów na rynek Zjednoczonego Królestwa

1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza jednolitym rynkiem oraz unią celną UE. Upływający 31 grudnia br. okres przejściowy w relacjach Unia Europejska – Zjednoczone Królestwo to czas nie tylko na ustalenie warunków przyszłej współpracy, ale również czas na przygotowanie przedsiębiorców na nadchodzące zmiany.

Czytaj więcej: Znakowanie produktów na rynek Zjednoczonego Królestwa

Nowe zasady i ograniczenia w branży spożywczo-gastronomicznej od dnia 24.10.2020 r.

Od soboty, 24 października 2020 r. czerwona strefa została rozciągnięte na całą Polskę.  Wszędzie – w każdym powiecie – obowiązują dokładnie takie same nowe zasady i ograniczenia, w tym funkcjonowania gastronomii, handlu, organizacji wesel, komunii, konsolacji i przyjęć okolicznościowych oraz spotkań i zgromadzeń publicznych.

Czytaj więcej: Nowe zasady i ograniczenia w branży spożywczo-gastronomicznej od dnia 24.10.2020 r.