Tymczasowe zezwolenie na przywóz towarów pochodzenia roślinnego z Ukrainy

W związku z faktem, że uchodźcy przemieszczający się z terenów objętych konfliktem zbrojnym na terytorium Polski mogą mieć ze sobą produkty pochodzenia roślinnego, podlegające kontroli fitosanitarnej (np. świeże owoce i warzywa) w dniu 28 lutego 2022 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) podjął decyzję o tymczasowym zezwoleniu na wprowadzanie przeznaczonych do własnego spożycia towarów pochodzenia roślinnego (m.in. świeżych owoców i warzyw), przewożonych w niewielkich ilościach w bagażu podróżnym uchodźców z Ukrainy, bez towarzyszących takim towarom świadectw fitosanitarnych. Zezwolenie to będzie obowiązywało do odwołania, a produkty takie nie będą konfiskowane. Decyzja ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z przekraczaniem granicy przez obywateli Ukrainy, opuszczających terytorium objęte wojną.

Dodatkowo, Główny Inspektorat zwrócił się do Komisji Europejskiej o jak najszybsze wdrożenie przepisów, pozwalających na przywóz przeznaczonych do własnego spożycia towarów pochodzenia roślinnego w bagażu osobistym uchodźców ukraińskich.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), a zwłaszcza inspektorzy zatrudnieni w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie i Rzeszowie, jak również pracownicy regionalnych struktur Centralnego Laboratorium GIORiN są także zaangażowani w pomoc uchodźcom w punktach recepcyjnych, w przejściach granicznych oraz w transporcie uchodźców z przejść granicznych.

Źródło: PIORIN