Zakaz importu produktów drzewnych z Białorusi oraz wwożonych przez Białoruś

W związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Rada Unii Europejskiej wydała Rozporządzenie RADY (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r., które nakłada na Białoruś sankcje, obejmujące m.in. zakaz importu z tego kraju produktów drewnianych opatrzonych kodem celnym 44. Zakaz obowiązuje od dnia 3 marca 2022 r.

Sankcjami są objęte zarówno przesyłki zakazanych towarów pochodzące z Białorusi, jak i przesyłki wprowadzane z terytorium tego kraju (tj. reeksportowanych lub przewożonych tranzytem). Do dnia 4 czerwca 2022 r. zakazem nie są objęte towary przewożone na podstawie umów zawartych przed dniem 2 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Zakaz importu nie dotyczy towarów nie objętych sankcjami, przewożonych z towarzyszeniem drewnianych materiałów opakowaniowych, opatrzonych kodem celnym 44. Pełny wykaz produktów z zakazem importu, wśród których znajdują się również nawozy zawierające potas, znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Rady (WE) 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0355).

Źródło: PIORIN