Nowe wytyczne KE dotyczące znakowania napojów spirytusowych

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów dotyczących etykietowania zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającym rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (2022/C 78/03). 

Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie  jednolitego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 zarówno przez krajową administrację, jak i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (np. producenci i importerzy napojów spirytusowych) w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących etykietowania.

Ograniczono się w nich do praktycznego wyjaśnienia przepisów dotyczących etykietowania mających zastosowanie do napojów spirytusowych, w szczególności dotyczących stosowania „nazw prawnych”, „wyrażeń złożonych”, „odniesień”, „mieszanin” i „napojów spirytusowych poddanych kupażowaniu”. W tym celu podano w nich kilka niewyczerpujących przykładów, które mają jedynie charakter ilustracyjny.


Pełny tekst wytycznych TUTAJ 

 

Źródło: IJHARS