Owady – nowa żywność

W Unii Europejskiej dopuszczono do obrotu są 3 gatunki owadów. Nowa żywność to żywność i jej składniki, które nie były spożywane na znaczną skalę w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. (kiedy weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE). Obejmuje ona m.in. produkty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodukowane za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także wyroby tradycyjnie spożywane poza UE.

Nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii Europejskiej, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została wpisana do unijnego wykazu. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r. jako nowa żywność możliwa do wprowadzania na rynek została dopuszczona postać mrożona, suszona i sproszkowana Acheta domesticus. W unijnym wykazie nowej żywności znajdują się aktualnie 3 rodzaje owadów:

W wykazie nowej żywności wskazano warunki jej stosowania, dodatkowe wymagania dotyczące etykietowania oraz informacje o ochronie danych.


Źródło: IJHARS