Nowe przepisy winiarskie

7 marca 2022 roku chodzi w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24). Zastąpi ona ustawę z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891). Nowy przepis jest odpowiedzią na wiele zmian dotyczących rynku wina wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, wprowadzeniem nowego podziału kompetencji organów kontrolnych a także innym zakresem nowej regulacji.

Nowa ustawa o wyrobach winiarskich m.in.:

  • Upraszcza i ujednolica zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.
  • W przypadku producentów niewielkich ilości win owocowych jakościowych, cydru i perry (jakościowego, lodowego) oraz miodu pitnego jakościowego umożliwia wykorzystywanie owoców lub miodu pochodzących z zakupu oraz zwiększa maksymalny limit produkcji ze 100 hl do 1000 hl.
  • Wprowadza zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw.
  • Wprowadza nowe kategorie (np. cydr i perry lodowe) oraz zwiększa wymagania stawiane niektórym fermentowanym napojom winiarskim.

Dodatkowo w obrocie prawnym będzie ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina, której bazą jest ustawa z 12 maja 2011 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/nowe-przepisy-winiarskie