ZMIANY W EKSPORCIE ŻYWNOŚCI DO UK

Rok 2022  przyniósł kolejne zmiany w eksporcie żywności z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Zmiany dotyczą kontroli żywności i wprowadzane są etapowo od 1 stycznia, od 1 lipca 2022, od 1 września i od 1 listopada 2022 r.

Zmiany w zakresie kontroli żywności importowanej do UK mają polegać na:

Od 1 stycznia 2022 r.:

 • wprowadzenie pełnych deklaracji celnych i kontroli, chociaż deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security Declarations) nie będą wymagane do 1 lipca 2022 r. Przewoźnicy przewożący towary przez porty w Wielkiej Brytanii korzystające z usługi przemieszczania towarów pojazdami (Goods Vehicle Movement Service GVMS) muszą być zarejestrowani w tej usłudze;
 • wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego oraz produktów wysokiego ryzyka nie będących pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS;
 • wymagane będą dokumenty potwierdzające pochodzenie produktu. 

Od 1 lipca 2022 r.:

 • kontrole certyfikatów, dokumentacji, identyfikacji tożsamościowej oraz kontrole fizyczne dla:
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • roślin i produktów roślinnych,
 • mięsa i produktów mięsnych,
 • produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt;
 • nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej;
 • kontrole żywych zwierząt będą odbywać się w wyznaczonych punktach kontroli granicznej, które uzyskały stosowną zdolność operacyjną w miejscu wejścia. W przypadku braku wyznaczonego punktu kontroli granicznej, kontrole dalej będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia dla pozostałych miejsc wejścia, do czasu uruchomienia wystarczającej liczby punktów kontroli granicznych posiadających zdolność operacyjną. Od 1 lipca 2022 r. rozpoczną się odprawy na śródlądowych punktach kontroli granicznych Sevington i wyznaczonych punktach kontroli granicznych na lotniskach;
 • wprowadzony zostanie zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted), tj.:
 • chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego),
 • chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego),
 • oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych,
 • nieklasyfikowanych jaj,
 • chłodzonych surowych wyrobów mięsnych;
 • kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do wyznaczonych punktów kontroli granicznej i punktów kontroli.

Od 1 września 2022 r.:

 • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:

Wszystkich produktów z kategorii nabiału.

Od 1 listopada 2022 r.:

 • kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:

Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.

Podtrzymano wymóg pre-notyfikacji dla importu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022 r. Warto przy tym pamiętać o licznych wyłączeniach dla określonego rodzaju produktach złożonych.


Więcej informacji TUTAJ 

Źródło: https://foodfakty.pl/