Ułatwienia w handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie  Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  Celem wprowadzenia przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach.   

Ustawa reguluje prowadzenie handlu przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach w piątki i soboty. Ustawa zwalania z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w przepisach. Takie rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na dochody rolników - producentów produktów rolnych i spożywczych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. 2021 poz. 2290)

Tekst ustawy TUTAJ 


Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/