Procedury kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy Wielkiej Brytanii - zmiana terminów

Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) ogłosił 11 marca br. zmianę harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UE – UK.

Zamiast pierwotnie planowanego wdrożenia tych procedur od 1 kwietnia br.,  kolejne etapy wprowadzania kontroli granicznych w relacjach z UE mają nastąpić według poniższego harmonogramu:

  • Wymogi dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP) i żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) wejdą w życie dopiero od dnia 1 października 2021 r. Wymogi dotyczące eksportowego świadectwa zdrowia dla POAO i niektórych ABP wejdą w życie również od 1 października 2021 r.
  • Nadal wymagane będą deklaracje celne importowe, ale możliwość korzystania z odroczonego zgłoszenia, w tym składania zgłoszeń uzupełniających do sześciu miesięcy po przywiezieniu towarów, została przedłużona do 1 stycznia 2022 r.
  • Deklaracje bezpieczeństwa (safety and security declarations) w  imporcie nie będą wymagane aż do 1 stycznia 2022 r.
  • Fizyczne kontrole SPS w odniesieniu do POAO, niektórych produktów ABP i HRFNAO nie będą wymagane na granicy aż do 1 stycznia 2022 r. Od tej daty kontrole odbywać się będą w punktach kontroli granicznej.
  • Od 1 stycznia 2022 r.  fizyczne kontrole SPS roślin wysokiego ryzyka będą odbywać się w punktach kontroli granicznej, a nie w miejscu przeznaczenia jak ma to miejsce obecnie.
  • Wymogi przed zgłoszeniem i kontrole dokumentacji, w tym świadectwa fitosanitarne, będą wymagane dla roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka i zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
  • Od marca 2022 r. w punktach kontroli granicznej będą odbywały się kontrole żywych zwierząt oraz roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka.

Pełna treść oświadczenia przedstawiciela rządu UK (w jęz. angielskim) TUTAJ

Powyższe informacje nie dotyczą wymogów certyfikacji i kontroli już wdrożonych od 1 stycznia 2021 (w odniesieniu do zwierząt żywych i niektórych innych towarów), które pozostają bez zmian.


Źródło: MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo