Badania SANEPID

Główny Inspektor Sanitarny przekazuje informacje w sprawie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, w tym na potrzeby osób pracujących z żywnością w związku z trwającą pandemią COVID-19.

W informacji GIS przekazuje wyjaśnienia w związku z napływającymi licznie zapytaniami pracowników jak i pracodawców w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby zatrudnienia przy pracach, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz w związku z dostępem do tych badań w powiatowych/wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych, ze względu na trwającą epidemię SARS-CoV-2.

Informacja GIS dostępna tutaj.


Źródło:
https://www.gov.pl/web/gis