Zawiadomienia sektorowe w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo

Mając na uwadze daleko idące konsekwencje zarówno dla administracji publicznej, firm jak i osób prywatnych wynikające z opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, Komisja Europejska analizuje i aktualizuje ponad 100 sektorowych zawiadomień sektorowych dotyczących szczegółowych dzidzin. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne są zawiadomienia w języku polskim.

Wśród zawiadomień znalazły się między innymi dokumenty dotyczące:

Dostępne jest również - na razie w języku angielskim - najnowsze zawiadomienie dotyczące podróżowania po Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego.
Powyższe zawiadomienia są na bieżąco uzupełniane i zmieniane przez Komisję Europejską, dlatego ich aktualność warto sprawdzać bezpośrednio na stronie internetowej.


Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars