Znakowanie nieopakowanego mięsa flagą kraju pochodzenia

30 września 2020 r. weszły  w życie przepisy nakładające obowiązek prezentowania flagi kraju pochodzenia w odniesieniu do nieopakowanego mięsa w sprzedaży detalicznej. Deklarację kraju pochodzenia mięsa wskazuje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio jego prezentacji. Obowiązek ten nie dotyczy mięsa sprzedawanego luzem, w odniesieniu do którego podano znak „Produkt polski”.

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych wprowadzono dodatkowy wymóg prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu (oprócz informacji słownej o pochodzeniu zgodnie z rozporządzeniem nr 1337/2013).

Rozmiar wywieszki z flagą kraju pochodzenia  mięsa (tj. wielkość czcionki dla informacji słownej oraz wysokość flagi) nie może być mniejszy niż wysokość czcionki użytej do prezentacji nazwy produktu. Grafika flagi może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia.

Źródło:  IJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars