Rynek japoński otwarty dla polskiego drobiu i jaj

Od 30 lipca 2020 roku zniesiono zakazu eksportu w odniesieniu do mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek japoński.

W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Tokio, w dniu 30 lipca 2020 r. właściwa służba Japonii poinformowała o zniesieniu ograniczeń eksportowych wprowadzonych z uwagi na wystąpienie ognisk HPAI (grypa ptaków) w Polsce.

Następujące produkty mogą być eksportowane do Japonii:

  • Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi w dniu 30 lipca 2020 r. i później;
  • Jaja zniesione w dniu 30 lipca 2020 r. i później oraz pozyskane z nich produkty.

Źródło: MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo