Dofinansowanie dla branży połowowej

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla armatorów statków rybackich w celu zrekompensowania strat gospodarczych z tytułu zaprzestania działalności połowowej, spowodowanej epidemią COVID-19.

Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, w związku z zaprzestaniem działalności połowowej. Pomoc przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. naboru można składać w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r.

Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

  • poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
  • od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 zł,
  • od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 zł,
  • od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 zł,
  • powyżej 24 m – w wysokości 2 250 zł

– za każdy dzień tego zaprzestania.

Wniosek oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępne do pobrania TUTAJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Ogłoszenie o naborze wniosków - TUTAJ

Źródło:  www.arimr.gov.pl