Dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych

Kryzys COVID-19 wywarł znaczący wpływ na określone sektory rolno-spożywcze, głównie ze względu na szybkie zmiany popytu oraz zamknięcie restauracji, barów i kawiarni w całej UE. Aby wesprzeć sektor rolno-spożywczy w wychodzeniu z kryzysu COVID-19, Komisja  Europejska ogłosiła dwa nowe nabory do składania propozycji programów promocyjnych dla produktów rolnych. Ostateczny termin składania wniosków  upływa 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00.

Zaproszenia  dotyczą sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, tj. m.in. owoce i warzywa, wino, rośliny zielone, mleko i przetwory mleczne oraz ziemniaki.  Możliwe są dwie ścieżki wsparcia:

  • programy proste, które może złożyć jedna lub więcej organizacji z tego samego kraju UE
  • programy wielonarodowe, które mogą składać minimum dwie organizacje krajowe z co najmniej dwóch państw członkowskich lub jedna lub więcej organizacji europejskich.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby prawne, w szczególności:

  • branżowe organizacje handlowe,
  • organizacje producentów lub stowarzyszenia organizacji producentów,
  • organy sektora rolno-spożywczego, których celem i działaniem jest dostarczanie informacji i promocja produktów rolnych

W obu zaproszeniach określony został budżet, priorytety tematyczne, szczegółowe cele, harmonogram prac, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie TUTAJ

Źródło: Komisja Europejska