Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych

W dniach 19 czerwca – 17 sierpnia 2020 roku trwa  nabór wniosków w ramach działania 9. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów została uznana. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio:

  • w pierwszym roku – 10%,
  • w drugim roku – 9% ,
  • w trzecim roku – 8%,
  • w czwartym roku – 7%,
  • w piątym roku – 6% przychodów netto.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Szczegółowy zakres Działania 9. TUTAJ

Źródło: www.arimr.gov.pl