Eksport do Chin – nowy wzór świadectwa zdrowia dla puchu i pierza

Władze chińskie (GACC) zatwierdziły nowy, polski wzór świadectwa zdrowia dla puchu i pierza oraz 27 polskich zakładów zainteresowanych eksportem tych produktów na rynek Chin.

W dniu 21 maja 2020 r. Ambasada RP w Pekinie poinformowała, że wzór nowego świadectwa zdrowia dla  puchu i pierza, razem z wzorami podpisów i pieczęci lekarzy weterynarii uprawnionych do podpisywania ww. świadectw, został przekazany do chińskich portów.

Lista 27 zakładów dopuszczonych do eksportu puchu i pierza z Polski została umieszczona na oficjalnej stronie GACC (dokument nr 31): TUTAJ

Strona chińska zaznaczyła, że świadectwo może być wydane jedynie w przypadku, gdy puch i pierze zostaną poddane praniu fabrycznemu oraz  obróbce gorącą parą zgodnie z wymogami zawartymi w ustalonym świadectwie.

Źródło: MRiRW