Eksport jaj i produktów jajecznych do Tajlandii

Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany o zatwierdzeniu przez władze Tajlandii świadectwa na eksport jaj i produktów jajecznych.

Ambasada RP w Bangkoku 7 maja br. przekazała decyzję strony tajskiej o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych wywożonych z Polski do Królestwa Tajlandii.

Władze Tajlandii nie wymagają dodatkowych procedur związanych z zatwierdzeniem polskich zakładów. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: TUTAJ

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo