Przywrócenie możliwości eksportu mięsa wołowego do Serbii

W dniu 12 maja 2020 r. służby weterynaryjne Polski i Serbii zakończyły renegocjacje wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego wywożonego do Republiki Serbii.

Nowy wzór świadectwa zdrowia zawiera zapisy dotyczące statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE w odniesieniu do kraju pochodzenia zwierząt, z których pozyskano mięso, a także odniesienia do aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa zdrowia skutkuje możliwością przywrócenia wysyłek mięsa wołowego z Polski na rynek serbski.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/