Znakowanie żywności a sytuacja w Ukrainie

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, poinformowały Komisję Europejską o zgłaszanych przez producentów trudnościach wynikających z sytuacji w Ukrainie, w tym z braku dostępności oleju słonecznikowego. Trudności te mają przełożenie na informacje podawane w oznakowaniu środków spożywczych. Należy więc rozważyć kompromis, który umożliwi elastyczność w egzekwowaniu przepisów przy zachowaniu bezpieczeństwa żywności.

Czytaj więcej: Znakowanie żywności a sytuacja w Ukrainie

Tymczasowe zezwolenie na przywóz towarów pochodzenia roślinnego z Ukrainy

W związku z faktem, że uchodźcy przemieszczający się z terenów objętych konfliktem zbrojnym na terytorium Polski mogą mieć ze sobą produkty pochodzenia roślinnego, podlegające kontroli fitosanitarnej (np. świeże owoce i warzywa) w dniu 28 lutego 2022 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) podjął decyzję o tymczasowym zezwoleniu na wprowadzanie przeznaczonych do własnego spożycia towarów pochodzenia roślinnego (m.in. świeżych owoców i warzyw), przewożonych w niewielkich ilościach w bagażu podróżnym uchodźców z Ukrainy, bez towarzyszących takim towarom świadectw fitosanitarnych. Zezwolenie to będzie obowiązywało do odwołania, a produkty takie nie będą konfiskowane. Decyzja ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z przekraczaniem granicy przez obywateli Ukrainy, opuszczających terytorium objęte wojną.

Czytaj więcej: Tymczasowe zezwolenie na przywóz towarów pochodzenia roślinnego z Ukrainy

Zakaz importu produktów drzewnych z Białorusi oraz wwożonych przez Białoruś

W związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Rada Unii Europejskiej wydała Rozporządzenie RADY (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r., które nakłada na Białoruś sankcje, obejmujące m.in. zakaz importu z tego kraju produktów drewnianych opatrzonych kodem celnym 44. Zakaz obowiązuje od dnia 3 marca 2022 r.

Czytaj więcej: Zakaz importu produktów drzewnych z Białorusi oraz wwożonych przez Białoruś

Nowe wytyczne KE dotyczące znakowania napojów spirytusowych

Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów dotyczących etykietowania zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającym rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (2022/C 78/03). 

Czytaj więcej: Nowe wytyczne KE dotyczące znakowania napojów spirytusowych

POPŻ dla obywateli Ukrainy

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, od dnia 24 lutego 2022 r. dopuszczalne jest kwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014–2020  obywateli Ukrainy, którzy  przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowienie to obowiązuje do czasu przekazania nowych wytycznych.

Czytaj więcej: POPŻ dla obywateli Ukrainy

Owady – nowa żywność

W Unii Europejskiej dopuszczono do obrotu są 3 gatunki owadów. Nowa żywność to żywność i jej składniki, które nie były spożywane na znaczną skalę w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. (kiedy weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE). Obejmuje ona m.in. produkty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodukowane za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także wyroby tradycyjnie spożywane poza UE.

Czytaj więcej: Owady – nowa żywność