Zmiana rozporządzenia (WE) w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.   ustanawia ogólne zasady higieny środków spożywczych. Jego ostatnia zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. dotyczy zarządzania alergenami, warunków redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności. 

Czytaj więcej: Zmiana rozporządzenia (WE) w sprawie higieny środków spożywczych

Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw – informacja dla eksporterów

Wojewódzki Inspektor może zezwolić handlowcom owocami i warzywami na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań, które daje możliwość eksportu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez konieczności wystawiania przez WIJHARS Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.

Czytaj więcej: Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw – informacja dla eksporterów