Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw – informacja dla eksporterów

Wojewódzki Inspektor może zezwolić handlowcom owocami i warzywami na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań, które daje możliwość eksportu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez konieczności wystawiania przez WIJHARS Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.

Czytaj więcej: Specjalne oznakowanie opakowań owoców i warzyw – informacja dla eksporterów

Zawiadomienia sektorowe w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo

Mając na uwadze daleko idące konsekwencje zarówno dla administracji publicznej, firm jak i osób prywatnych wynikające z opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, Komisja Europejska analizuje i aktualizuje ponad 100 sektorowych zawiadomień sektorowych dotyczących szczegółowych dzidzin. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne są zawiadomienia w języku polskim.

Czytaj więcej: Zawiadomienia sektorowe w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo

Normy i wymagania dla żywności w Zjednoczonym Królestwie

Z końcem bieżącego roku, relacje handlowe Unii Europejskiej (UE) z brytyjskim partnerem będą oparte na zasadach, jakie UE stosuje wobec państw trzecich. Oznacza to wprowadzenie kontroli celnej we wzajemnych obrotach, a także innych procedur kontroli granicznej - w tym kontroli dotyczących spełnienia wymogów bezpieczeństwa i jakości artykułów rolno-spożywczych. 

Czytaj więcej: Normy i wymagania dla żywności w Zjednoczonym Królestwie

Dofinansowanie na przetwórstwo produktów rybnych – trwa nabór wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z połowów w Morzu Bałtyckim w ilości powyżej 75% wielkości produkcji.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na przetwórstwo produktów rybnych – trwa nabór wniosków