#saveinvisiblefood - kampania ONZ na rzecz zapobiegania marnotrawieniu żywności

Kryzys spowodowany COVID-19 zaburzył równowagę w systemie żywnościowym, najdotkliwiej uderzając w najsłabszych. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, organizacja promująca paneuropejską integrację gospodarczą, a także działająca od kilu lat na rzecz szerzenia świadomości i zapobiegania marnotrawieniu żywności, postanowiła rozpocząć kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości na temat marnowania żywności oraz zachęcenie do redystrybucji i ponownego wykorzystywania produktów.

Czytaj więcej: #saveinvisiblefood - kampania ONZ na rzecz zapobiegania marnotrawieniu żywności

Przegląd wspólnej polityki handlowej UE - konsultacje

W ramach działań zmierzających do odbudowy po kryzysie związanym z pandemią Covid-19 Komisja Europejska rozpoczęła przegląd unijnej polityki handlowej. Obecnie prowadzone są konsultacje publiczne, w których mogą wziąć udział wszyscy interesariusze, zarówno z instytucji rządowych, jak i pozarządowych, a także przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Przegląd wspólnej polityki handlowej UE - konsultacje

Akcja #KupujŚwiadomie #Produktpolski

Przedstawiciele kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisali 17 lipca br. list intencyjny dotyczący wspólnych działań mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie wyszukiwania i wyboru produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców i oznaczonych znakiem towarowym PRODUKT POLSKI.

Czytaj więcej: Akcja #KupujŚwiadomie #Produktpolski

Monitorowanie wpływu koronawirusa na branżę rolno-spożywczą

Wspólnotowe Centrum Badawcze JRC (Joint Research Centre)  uruchomiło badanie mające na celu monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na łańcuch dostaw żywności w rolnictwie w UE - od pola do stołu. Badanie skierowane jest do przedsiębiorców,  w tym małych firm i rolników, działających na etapie produkcji, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Czytaj więcej: Monitorowanie wpływu koronawirusa na branżę rolno-spożywczą